Nasze wpisy Artykuły

Przewlekła niewydolność żylna (PNŻ)

Przewlekła niewydolność żylna (PNŻ)

Informacje na temat żylaków; zapobieganie, objawy, leczenie i usuwanie żylaków kończyn dolnych

 

Przewlekła niewydolność żylna (PNŻ) to wrodzone lub nabyte nieprawidłowe funkcjonowanie układu żylnego, mające związek z niewydolnością zastawek żylnych z/lub bez towarzyszących zaburzeń odpływu żył powierzchniowych lub głębokich.

W przypadku Europejczyków w wieku 30-70 lat wskaźniki chorobowości wynoszą odpowiednio 

25-5-%- różnego stopnia żylaki 10-15% żylaki widoczne, 5-15%- przewlekła niewydolność żylna

i 1% -owrzodzenia żylakowe. Odnotowuje się jedno nowe zachorowanie 1000 osób na rok, a w przypadku populacji polskiej 38tyś. zachorowań. W 60% przypadków objawy PNŻ dotyczą kobiet.

Obecnie PNŻ jest uznawana za chorobę społeczną, a zachorowalność wzrasta wraz z wiekiem, co jest istotne z uwagi na starzejącą się populację nie tylko w Europie, ale i w Polsce.

W przypadku PNŻ dochodzi do uszkodzenia zastawek żylnych, czemu towarzyszy cofanie się krwi, jej zaleganie i rozciąganie naczyń żylnych, a następstwie pojawienie się nadciśnienia żylnego wpływającego destrukcyjnie na ścianę naczyń.

W początkowym okresie choroby pacjenci mogą odczuwać dyskomfort w obrębie kończyn dolnych, potem ból, uczucie ciężkości kończyn( szczególnie wieczorem), czemu mogą towarzyszyć obrzęki

( u około 50% chorujących), pieczenie ,drętwienie oraz skurcze nocne. Zaburzenie przepływu kwi na poziomie mikrokrążenia  destabilizuje ponadto funkcjonowanie mięśni, przewodnictwo nerwowe i prowadzi do powstania zmian skórnych na poziomie goleni w postaci brązowych przebarwień.

Dodatkowym objawem PNŻ może być uczucie marznięcia stóp, co jest najczęściej wiązane z miażdzycą tętnic kończyn dolnych, a nie z patologią żylną.

Jednym z pierwszych objawów PNŻ są  teleangiektazje -rozszerzenia drobnych śródskórnych i podskórnych splotów żylnych, lokalizujące się najczęściej na bocznych częściach ud, bocznych okolicach kolan oraz okolicach podkolanowych. Do najczęściej obserwowanych objawów  PNŻ należą żylaki kończyn dolnych. W miarę rozwoju choroby dochodzi do postępowania zmian skórnych  i występowania obrzęku, który najczęściej lokalizuję się w okolicy kostek, grzbietu stopy i w okolicy jednej trzeciej dolnej części goleni.

Przebarwienia skórne występują najczęściej w okolicy przedniej i przyśrodkowej dalszej części goleni w okolicy rozszerzeń żylakowych. Zmianom tym może towarzyszyć odczyn zapalny skóry  pod postacią ograniczonego  lub rozległego wyprysku.  W miarę postępu choroby może pojawić się stwardnienie włókniste skóry. Ostatecznie dochodzi do powstania owrzodzenia żylnego goleni  o charakterze powierzchniowych otarć naskórka  lub głębokich , okrężnych, rozległych trudno gojących sie ran, dochodzących  do powięzi mięśniowej i pokrytych tkankami martwiczymi, a lokalizującego się najczęściej w okolicy powyżej kostki przyśrodkowej.

Wyróżnia się trzy postacie PNŻ: wrodzoną ( zaburzenia z nieznanym czynnikiem wywołującym ) i wtórną ( najczęstsze przyczyny – zakrzepica żylna, uraz i nadciśnienie w obrębie jamy brzusznej).

Diagnostyka PNŻ

Diagnostyka obejmuję badanie podmiotowe, fizykalne oraz  badania dodatkowe w postaci testów czynnościowych , badań laboratoryjnych i obrazowych.  Istotne znaczenie ma także wywiad rodzinny odnośnie występowania podobnych dolegliwości  w najbliższej rodzinie pacjenta z uwagi na fakt , że około 60% zachorowań ma podłoże genetyczne.

Bada się  także obecność  tętna na poziomie stopy na tętnicach grzbietowej  stopy i piszczelowej tylniej. Złoty standard diagnostyki układu żylnego stanowi badanie ultrasonograficzne z tzw. kolorowym dopplerem, umożliwiające ocenę przepływu krwi w żyłach, i ich drożności, obecności skrzeplin i refluksu, stanu zastawek, sztywności ścian oraz ocenę podstawowych parametrów ukrwienia tętniczego.

Klasyfikacja niewydolności układu żył kończyn dolnych  jest oparta o rozbudowaną ujednoliconą klasyfikację CEAP, która pozwala dokładnie opisać nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu żylnego kończyn dolnych z uwzględnieniem zarówno układu żył głębokich, powierzchownych i przeszywających ( C – objawy kliniczne, E- etiologia, A- anatomia, P- patofizjologia).

 

Więcej informacji:

 Leczenie żylaków metodą EVRF, EVLT, kriostripping

Film pokazujący zabieg leczenia, usuwania żylaków

Pisali o nas

Pisali o nas